Πάγια θέση και στόχος μας είναι η ουσιαστική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έτσι, η Ένωση των 27 κρατών-μελών θα θωρακιστεί θεσμικά και θα καταστεί περισσότερο αποτελεσματική πολιτικά.

Συνταγματική Συνθήκη

Στον εορτασμό για την Ημέρα της Ευρώπης

Τον Οκτώβριο του 2004 υπογράφτηκε στη Ρώμη η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας του παρελθόντος, η Συνθήκη επιχειρεί να απαντήσει στις τέσσερις μεγάλες προκλήσεις για την Ευρώπη του μέλλοντος:

Διεύρυνση. Τα κράτη μέλη της Ένωσης είναι πλέον 27 ενώ η ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας θέτουν ψηλά τον πήχυ των θεσμικών απαιτήσεων.
Εμβάθυνση, η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με τη διεύρυνση.

Περισσότερη δημοκρατία. Αντιμετώπιση του ελλείμματος δημοκρατίας μέσω της αναβάθμισης του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, την ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Ευρώπη στον κόσμο. Αφορά στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς εξελίξεις και στις περιφερειακές της σχέσεις.

Η Ελλάδα είναι από τα πρώτα 18 κράτη-μέλη που έχουν μέχρι σήμερα κυρώσει τη Συνταγματική Συνθήκη. Η Ελληνική Κυβέρνηση θέλησε από την πρώτη στιγμή να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες για το Ευρωσύνταγμα. Για το λόγο αυτό σχεδίασε και υλοποίησε ένα ευρύ «Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Δημοσίου Διαλόγου για τη Νέα Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη» που άγγιξε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Με κεντρικό μήνυμα «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: η Ευρώπη προχωρά, η Ελλάδα κερδίζει», πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
    • Διοργάνωση εκδηλώσεων διαλόγου στις έδρες των Περιφερειών με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, ερευνητών, εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, της κοινωνίας των πολιτών και σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
    • Κατασκευή ιστοσελίδας «Ευρώπη για μένα» με στόχο την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση του Έλληνα πολίτη που επιλέγει το διαδίκτυο για την ενημέρωσή του.

Με μαθητές του Δημοτικού στο «Ευρώ-λεωφορείο» το οποίο επισκέφθηκε τις πρωτεύουσες των νομών με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε.

  • Διάθεση του «Ευρωλεωφορείου», ενός ειδικά μετασκευασμένου λεωφορείου, ντυμένου στα χρώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανέλαβε να μεταδώσει το μήνυμα «η Ευρώπη προχωρά, η Ελλάδα κερδίζει» σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
  • Προβολή τηλεοπτικών σποτ από την κρατική τηλεόραση και το ευρωλεωφορείο.
  • Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις βασικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης, που διανεμήθηκε μέσω των ΚΕΠ και του Ευρωλεωφορείου σε όλη την Ελλάδα.

Η συμφωνία για τη μεταρρυθμιστική Συνθήκη θέτει τις βάσεις για μια Ευρώπη που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και να εγγυάται την πρόοδο και την ευημερία τους. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε μεταξύ εκείνων των Κρατών Μελών που επιθυμούν μια πιο πολιτική Ευρώπη. Προωθήσαμε ιδέες, διατυπώσαμε προτάσεις και δημιουργήσαμε συμμαχίες με στόχο ένα κοινό Ευρωπαϊκό μέλλον. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, περισσότερη αξιοπιστία και ολοκληρωμένο σχέδιο.

Plan D (Σχέδιο Δ για το Διάλογο, τη Δημοκρατία και τη Δημόσια Συζήτηση)

Το 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμόρφωσε πακέτο προτάσεων με στόχο την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου στα Κράτη – Μέλη για το μέλλον της Ευρώπης (Σχέδιο Δ).

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το ελληνικό πρόγραμμα δράσης με στόχο την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας σε ένα ουσιαστικό, ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης.

Οι δράσεις του ελληνικού πλάνου καλύπτουν πέντε κύριες θεματικές ενότητες: Μέλλον της Ευρώπης, Διεύρυνση, Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια, Ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο, Οικονομία και Ανάπτυξη.