Αρχική Πολιτική ii-Η ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης

ii-Η ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουμε μια σειρά πρωτοβουλιών και υλοποιούμε πολιτικές που φέρνουν θέματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Η δημιουργία του κατάλληλου πολιτικού και θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την βελτίωση των όρων...
Η σκληρή διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και το χρηματοδοτικό πακέτο του Δ΄ ΚΠΣ (2007 – 2013), έγινε σε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα περισσότερο ανταγωνιστική και σύνθετη. Σε σύγκριση με το παρελθόν, η κατανομή των πόρων αποτέλεσε μια διαδικασία...
Πάγια θέση και στόχος μας είναι η ουσιαστική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έτσι, η Ένωση των 27 κρατών-μελών θα θωρακιστεί θεσμικά και θα καταστεί περισσότερο αποτελεσματική πολιτικά. Συνταγματική Συνθήκη Τον Οκτώβριο του 2004 υπογράφτηκε στη Ρώμη η Συνθήκη για τη θέσπιση...
Στρατηγικός μας στόχος είναι ο εξευρωπαϊσμός της γειτονιάς μας. Η μετατροπή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της σε μία πραγματική ευρωπαϊκή γειτονιά όπου η ειρήνη, και η συνεργασία κατοχυρώνουν και εγγυώνται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, την ευημερία και τη βιώσιμη...