ΥΦΥΠΕΞ με ειδικό εκπρόσωπο προέδρου Ρωσίας στις 26 Ιουνίου 2007