Απάντηση ΥΦΥΠΕΞ κ. Γ. Βαληνάκη σε ερώτηση σχετικά με το ιταλικό σκάφος «Urania» (2007-04-20)

Αθήνα, 20 Απριλίου 2007

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με την έρευνα του ιταλικού σκάφους «Urania», ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γ. Βαληνάκης, ανέφερε:

«Η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και οι αρμοδιότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο είναι στέρεα βασισμένα στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τις Διεθνείς Συνθήκες. Και αυτό είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης.

Η πολιτική και οι ενέργειες μας βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα.

Στο συγκεκριμένο θέμα, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε τις απαραίτητες παραστάσεις προς το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Με αυτή την αφορμή, θέλω να κάνω εδώ από τη Ρόδο μια τοποθέτηση για να υπογραμμίσω ότι, πρακτικές που μπορεί να υποδαυλίσουν ατμόσφαιρα έντασης στο Αιγαίο, δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές. Το Αιγαίο είναι θάλασσα ειρήνης. Η Τουρκία, ως γείτονας, αλλά και ταυτόχρονα ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ε.Ε., οφείλει να ανταποκρίνεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Και βεβαίως η υποψηφιότητά της κρίνεται μέσα από τις σχετικές ευρωπαϊκές διαδικασίες.»