Συνθήκη της Λισσαβώνας: Συγκατάθεση από την Βουλή των Ελλήνων (11 Ιουν.) (2008-06-12)

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας εγκρίθηκε (11 Ιουν.) από την Βουλή των Ελλήνων, έπειτα από την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας (250 υπέρ/42 κατά). Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στην σημασία της Συνθήκης της Λισσαβώνας, χαρακτηρίζοντας την ως «ρεαλιστικό δρόμο για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» και ως «στέρεο βήμα για την έξοδο της ΕΕ από την περίοδο περίσκεψης». Η Υπουργός Εξωτερικών, κα Ντόρα Μπακογιάννη, επισημαίνοντας τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές γίγνεσθαι, υπογράμμισε την αδήριτη ανάγκη για μια ισχυρή Ευρώπη, ικανή να λαμβάνει και να εφαρμόζει αποφάσεις επί ενός μεγάλου αριθμού θεμάτων. Η κα Υπουργός, αφού εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Ένωση αποκτά περισσότερη δημοκρατικότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα συνετέλεσε στην επίτευξη αυτών των στόχων ακολουθώντας μια πολιτική αρχών και στρατηγικών επιλογών. Τέλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η θετική ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα πρωτοπορίας και έμπρακτης δέσμευσής μας στην προοπτική ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος», προσθέτοντας ότι «παρ’ όλες τις αδυναμίες και τις ατέλειες που υπάρχουν και θα υπάρχουν, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με την Ελλάδα στην καρδιά της, προωθεί αποτελεσματικά το εθνικό συμφέρον». Ο κ. Βαληνάκης αναλύοντας τις προβλέψεις της Συνθήκης, αναγνώρισε ότι αυτή αποτελεί έναν μεγάλο και σύνθετο συμβιβασμός, ο οποίος, όμως, διαθέτει «θετικό πρόσημο, για την Ευρώπη των 27, για την Ελλάδα του σκληρού πυρήνα και της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας».