Συνάντηση Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (2006-05-15)

Αθήνα, 15 Μαΐου 2006

Ενεργός η συμμετοχή της Ελλάδας στην υλοποίηση του «Σχεδίου Δ», τον διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, συμμετείχε σήμερα στο γεύμα των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ε.Ε. που οργάνωσε η Αυστριακή Προεδρία στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Η επικοινωνία, η ανάγκη για διάλογο, με τους Ευρωπαίους πολίτες για το Μέλλον της Ευρώπης και η διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης αποτέλεσαν τα αντικείμενα των συζητήσεων των 25.
Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο κ. Βαληνάκης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα Επικοινωνίας κα Margot Wallstrom.
Η ενεργός εμπλοκή των πολιτών, μέσω μιας διαδικασίας ουσιαστικού και συμμετοχικού διαλόγου, στη συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μέλλον της ΕΕ, είναι το ζητούμενο που κυριάρχησε σε όλες τις συνομιλίες του Υφυπουργού Εξωτερικών. Ο κ. Βαληνάκης συζήτησε με τους ομολόγους του και με την κα Wallstrom για την ανάγκη κοινής και συστηματικής προσπάθειας όλων, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε τόσο το «Σχέδιο Δ», τη δέσμη δηλαδή των προτάσεων που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν ανοιχτό και γόνιμο διάλογο με τους πολίτες, όσο και τη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικοινωνίας, σημαντικές πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία τόσο κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας των Υπουργών, όσο και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με την Επίτροπο κα Wallstrom, να παρουσιάσει τα κύρια σημεία του προγράμματος δράσης που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δ», αξιοποιώντας παράλληλα τη συγκυρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων συμμετοχής της χώρας μας στην ΕΕ.
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο κ. Βαληνάκης και η κα Wallstrom συζήτησαν τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιηθούν οι σχετικές δράσεις και τα σχετικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην καρδιά των δράσεων αυτών, βρίσκονται εκδηλώσεις ανοιχτού διαλόγου στις περιφέρειες της χώρας με τη συνεργασία και τη συμμετοχή τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ενέργειες που μεγιστοποιούν τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, όπως η δημιουργία ειδικού διαδραστικού τόπου στο διαδίκτυο, μέσα από τον οποίο θα κληθούν οι νέοι κυρίως, να συμμετάσχουν με τις απόψεις τους στο διάλογο αυτό.
«Στόχος μας είναι η Ευρώπη των Πολιτών. Δηλαδή, η Ευρώπη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών της, η Ευρώπη που θα τους αφορά άμεσα και θα τους παρακινεί να συμμετέχουν ενεργά στο ενωσιακό εγχείρημα», τόνισε ο κ. Βαληνάκης.
Ο κ. Βαληνάκης και η κα Wallstrom στη συνάντηση που είχαν, αναφέρθηκαν και στη διαδικασία της διεύρυνσης, ειδικότερα για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας μας για στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των χωρών της γειτονιάς μας, με στόχο τη μετατροπή της σε μία ευρωπαϊκή γειτονιά ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας. Προϋπόθεση για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, όμως, είναι οι χώρες αυτές να εκπληρώσουν όλα τα κριτήρια και προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί από την ΕΕ, υπογράμμισε με έμφαση ο κ. Βαληνάκης.