Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ με Γερμανό ΑΝΥΠΕΞ Γ. Γκλόσερ στις 8 Φεβρουαρίου 2007