Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ κ. Γ. Βαληνάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. H. Weber (2007-04-12)

Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, δέχθηκε σήμερα τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Hubert Weber, ο οποίος συνοδευόταν από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελλάδος κ. Γεώργιο-Σταύρο Κούρτη και τον κ. Iωάννη Σαρμά, εκπρόσωπο της Ελλάδος στο θεσμικό αυτό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Βαληνάκης εξέφρασε την εκτίμησή του για το σημαντικό έργο που επιτελεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σε ένα κρίσιμο τομέα για την Ευρώπη, αρχές στις οποίες η Ελληνική Κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ανέπτυξε επίσης στον κ. Weber τον τρέχοντα προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαδικασίες που αφορούν τη Συνταγματική Συνθήκη, τονίζοντας ότι η χώρα μας τάσσεται υπέρ περισσότερης Ευρώπης και ότι οποιαδήποτε πορεία αποφασισθεί τον επόμενο Ιούνιο θα πρέπει να προωθεί το στόχο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ο κ. Weber ενημέρωσε τον κ. Βαληνάκη για τρέχοντα θέματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό το φως και των εξελίξεων γύρω από τη Συνταγματική Συνθήκη και εξήρε την άριστη συνεργασία του οργάνου του οποίου προΐσταται με το Ελεγκτικό Συνέδριο της χώρας μας.