Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ κ. Γ. Βαληνάκη με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Karl von Wogau (2006-10-06)

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2006

«Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν το ίδιο αίσθημα ασφάλειας απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους, ανεξάρτητα από το αν κατοικούν στο Λουξεμβούργο ή στο Καστελόριζο» υποστήριξε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Karl von Wogau.

Ο κ. Wogau ενημέρωσε τον κ. Βαληνάκη για την Έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Α.) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), η οποία εγκρίθηκε χθες από την εν λόγω Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, με μεγάλη πλειοψηφία.

Ο κ. Βαληνάκης και ο κ. Wogau, συμφώνησαν για την ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μία ισχυρότερη πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας με στόχο την προστασία των εξωτερικών της συνόρων, η οποία, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε στον κ. Wogau και την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε.

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε μια γειτονιά που αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, ο κ. Βαληνάκης επεσήμανε, ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής, είναι πολύ σημαντική, διότι θα συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας, κάτι που είναι προς όφελος όλων.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή προσαρμογή της Τουρκίας, ο κ. Βαληνάκης υπογράμμισε στον κ. Wogau ότι η υποστήριξη της Ελλάδας είναι σαφής, με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ενώπιον της Ε.Ε. Και τόνισε ότι: «Η έμπρακτη δέσμευσή της στις αρχές καλής γειτονίας, στην αντιμετώπιση των εστιών τριβής και στην αποχή από απειλές ή χρήση βίας, αποτελούν θεμελιώδη κριτήρια» για την πορεία της προς την Ε.Ε.