Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ με ΥΠΕΞ Λιβύης στις 2 Οκτώβριου 2007