Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ με Ελβετό ΥΦΥΠΕΞ στις 9 Ιουλίου 2007