Συνάντηση  ΥΦΥΠΕΞ με αν. Πρωθυπουργό Μολδαβίας Andrei Stratan στις 12 Ιουνίου 2007