Συνάντηση του ΥΦΥΠΕΞ με τον Ιταλό ΥΠΕΞ κ.Φ.Φραττίνι στις 5 Νοεμβρίου 2004