Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στη σύνοδο υπουργών εξωτερικών Μεσογειακών κρατών Ε.Ε στις 6 Ιουλίου 2007