Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε (Λισαβόνα) στις 18 Οκτώβριου 2007