Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στη συνάντηση Πρωθυπουργού με Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλβανίας στις 26 Νοεμβρίου 2007