Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στη διημερίδα Ελλήνων Πρέσβεων στις 30 Ιουλίου 2007