Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στα εγκαίνια νέου κτηρίου πρεσβείας ΗΠΑ στις 9 Μαΐου 2007