Συμμετοχή με Πρωθυπουργό στη σύνοδο κορυφής Ε.Ε Αφρικής (Λισαβόνα ) στις 8 Δεκεμβρίου 2007