Συμμετοχή του ΥΦΥΠΕΞ στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 26 Ιουλίου 2004