Συμμετοχή του ΥΦΥΠΕΞ στην τριμερή υπουργική συνάντηση Ισπανίας –Πορτογαλίας –Ελλάδας στην Λισαβόνα στις 26 Οκτωβρίου 2004