Συμμετοχή του ΥφΥΠΕΞ στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (Κωνσταντινούπολη) στις 28 Ιουνίου 2004