Συμμετοχή του ΥΦΥΠΕΞ στη Σύνοδο Κορυφής της Γαλλοφωνίας (Μπουρκίνα Φάσο) στις 26 Νοεμβρίου 2004