Συμμετοχή του ΥΦΥΠΕΞ στη συνάντηση των υπουργών εξωτερικών του Μεσογειακού Φόρουμ στο Παρίση, στις 24 Οκτωβρίου 2004