Συμμετοχή στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας κ. Jan Peter Balkenede (Μ.Μαξίμου) στις 21 Αυγούστου 2004