Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, εκπροσώπησε τη χώρα μας κατά τη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και τη Σύνοδο Κορυφής της SEECP (Διαβαλκανική), που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου, στις 4 – 5 Ιουνίου. «Ο δρόμος της ένταξης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνά μέσα από την εκπλήρωση μιας σειράς κριτηρίων και προαιπαιτουμένων» δήλωσε ο κ. Βαληνάκης, μετά το πέρας των εργασιών σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες χαρακτήρισε όχι μόνο θέμα αρχών αλλά ουσία της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, θέση την οποία επανέλαβε με έμφαση και ο εκπρόσωπος της επερχόμενης σουηδικής προεδρίας της Ε.Ε., κ. Jan Henrik Amberg. «Οι χώρες που φιλοδοξούν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να αποδείξουν έμπρακτα ότι έχουν υιοθετήσει στο ακέραιο τους ευρωπαϊκούς κανόνες και είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης» υπογράμμισε ο κ Βαληνάκης.
Και συνέχισε: «Δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε πως η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων στα σημαντικά ζητήματα μεταξύ των γειτονικών κρατών αποτελεί προϋπόθεση και κριτήριο για την ουσιαστική πρόοδο στην ευρωπαϊκή πορεία των χωρών αυτών. Είναι μη ρεαλιστικό να θεωρείται ότι τα ανοικτά ζητήματα μεταξύ γειτονικών κρατών είναι μόνο «διμερή προβλήματα» που δεν έχουν καμία σχέση με την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής».
Τις εργασίες της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών αλλά και της Συνόδου Κορυφής της SEECP, απασχόλησαν η πορεία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς τους ευρωατλαντικούς θεσμούς, η ενίσχυση της Διαβαλκανικής Συνεργασίας (SEECP) και η συνεργασία της με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC). Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κατά την παρέμβασή του υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας πρέπει να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά του ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινή γνώμη των χωρών της περιοχής. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται κεντρικός συντονισμός στους σημαντικούς τομείς προτεραιότητας (κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, υποδομές, ασφάλεια, ζητήματα δικαιοσύνης και εξωτερικής πολιτικής αλλά και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού). Πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη η χώρα μας ολοκλήρωσε το στρατηγικό σχεδιασμό και αναζητά εταίρους προκειμένου να προωθήσει δράσεις και πρωτοβουλίες προστιθέμενης αξίας στους παραπάνω τομείς.
Αναφορικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, θέμα το οποίο, επίσης, συζητήθηκε στη διάρκεια των εργασιών, ο Υφυπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι απαιτείται άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις οικονομίες και τις κοινωνίες των χωρών της περιοχής. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη συνεχή και έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την ενίσχυση των οικονομιών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.