Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ με ΥΦΥΠΕΞ Λουξεμβούργου N.Schmit στις 1 Ιουνίου 2007