Στρατηγικός μας στόχος είναι ο εξευρωπαϊσμός της Ν.Α. Ευρώπης, ο εξευρωπαϊσμός της «γειτονιάς μας» και η μετατροπή της σε μία πραγματική ευρωπαϊκή γειτονιά, όπου η ειρήνη, η ασφάλεια και η συνεργασία θα αποτελούν μόνιμες συνθήκες και θα εξασφαλίζουν σταθερούς όρους ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η υλοποίηση αυτού του στόχου περνά μέσα από τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των χωρών της περιοχής. Εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συστηματικά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Συνδιαμορφώσαμε, με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σαφές και απόλυτα συνεκτικό πλαίσιο διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης υπακούει στις αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

=>Βουλγαρία – Ρουμανία
Με χαρά υποδεχθήκαμε από την 1/1/2007 τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στους κόλπους της ΕΕ. 25 χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας, 2 ακόμη χώρες των Βαλκανίων έγιναν μέλη της ΕΕ, γεγονός με μεγάλη συμβολική σημασία για την χώρα μας και ολόκληρη την περιοχή. Αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα στην κατεύθυνση εξευρωπαϊσμού της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα υποστήριξε ενεργά τις προσπάθειες των γειτόνων μας. Ήταν δε το πρώτο από τα 15 παλαιότερα μέλη της Ένωσης που επικύρωσε τη Συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και τη Ρουμανίας, σε πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν πολλές διμερείς συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση στο πλαίσιο ΕΕ ως εταίροι του πολύ καλού κλίματος συνεργασίας που έχουμε οικοδομήσει.

=>Κροατία
Υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Κροατίας. Η Κροατία έχει σαφέστατα θέση στην ΕΕ, εφόσον εκπληρώσει τα κριτήρια και προαπαιτούμενα που θέτει η Ένωση. Στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Διαβαλκανικής, συνεργαστήκαμε με τους Κροάτες, (επόμενη Προεδρία), για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στην ΝΑ Ευρώπη.

=>Τουρκία
Επιθυμούμε την ευρωπαϊκή προσαρμογή της Τουρκίας και τη μετατροπή της σε ευρωπαίο γείτονα. Καταστήσαμε σαφές πως πλήρης ένταξη σημαίνει και πλήρης εφαρμογή των κριτηρίων και προαπαιτουμένων της ΕΕ. Σε κάθε βήμα, πραγματοποίησαμε έναν μαραθώνιο επαφών και συνεργασίας με τους εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαμορφώσαμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας ένα ξεκάθαρο και αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων που η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει για να προχωρήσει στην ερωπαϊκή της πορεία. Διευρύναμε τα παραδοσιακά κριτήρια της Κοπεγχάγης, που αφορούν εσωτερικά ζητήματα. Η Τουρκία κρίνεται πλέον και για την εξωτερική της συμπεριφορά. Εμπλουτίσαμε τα κείμενα της ΕΕ με σαφείς αναφορές σε θέματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος. Το Οικομενικό Πατριαρχείο, η Ίμβρος και η Τένεδος κλπ αποτελούν μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Τουρκίας. Παρακολουθούμε στενά την πορεία της Τουρκίας και συμβάλλουμε σημαντικά στην αξιολόγησή της στις Εκθέσεις Προόδου της Επιτροπής.

 =>Δυτικά Βαλκάνια
Στηρίζουμε ενεργά την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανικών κρατών. Είμαστε στην πρωτοπορία των κρατών μελών που ενθαρρύνουν τις Βαλκανικές χώρες να προχωρήσουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.Καταστήσαμε σαφές ότι εφόσον οι χώρες της περιοχής εκπληρώσουν τα σχετικά κριτήρια και προαπαιτούμενα, η ΕΕ πρέπει να τηρήσει πλήρως τις δεσμέυσεις της. Μέσα από την Ελληνική Προεδρία της Διαβαλκανικής, πήραμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, που είναι απαράιτητη για την ευρωπαϊκή πορεία των βαλκανικών κρατών.