Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ με βοηθό ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ K.Volker στις 13 Μαρτίου 2007