Γεύμα ΥΦΥΠΕΞ σε κινεζική αντιπροσωπεία στις 28 Σεπτεμβρίου 2007