Ευρεία υπηρεσιακή σύσκεψη στο ΥΠΕΞ για θέματα ελληνικής πολιτικής στην περιοχή ΝΑ Ευρώπης (2006-01-25)

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006

Πραγματοποιείται αύριο, 26 Ιανουαρίου 2006, στο Υπουργείο Εξωτερικών ευρεία υπηρεσιακή σύσκεψη με αντικείμενο την πολιτική της Ελλάδας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Υπουργός των Εξωτερικών κ. Π. Μολυβιάτης θα αναφερθεί στις κατευθυντήριες γραμμές και επιδιώξεις της χώρας στη σημαντική αυτή για την ελληνική εξωτερική πολιτική περιοχή.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών κ.κ. Ι. Βαληνάκης και Ε. Στυλιανίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυς κ. Χ. Ροκανάς, και όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και οι διαπιστευμένοι στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πρέσβεις της Ελλάδας.

Στη σύσκεψη, που θα ξεκινήσει στις 10.00 και προβλέπεται να περατώσει τις εργασίες της στις 17.00, θα εξεταστούν τα θέματα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανικών χωρών, των πολιτικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της περιοχής, της οικονομικής συνεργασίας, των επενδύσεων, του εμπορίου, της αναπτυξιακής βοήθειας, των μεταφορών, της ενέργειας και της ενίσχυσης της Διαβαλκανικής Συνεργασίας. Επιπλέον θα συζητηθεί και το θέμα της περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας στη συνεργασία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών στις χώρες της περιοχής.

Ειδικά για τα θέματα μεταφορών και ενέργειας έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν και οι Γενικοί Γραμματείς των αντίστοιχων αρμόδιων Υπουργείων.