Επίσκεψη του ΥΦΥΠΕΞ στην Κύπρο στις 12 Νοεμβρίου 2004