Επίσκεψη Αν. Πρωθυπουργού Κίνας Χ.Γιανμιν στην Ρόδο στις 31 Ιανουαρίου 2007