Διοργάνωση από ΥΦΥΠΕΞ υπουργικής συνάντησης ΕΕ στην Ρόδο στις 19 Απριλίου 2007