Διμερής επίσημη επίσκεψη με Πρωθυπουργό στην Πορτογαλία στις 15 Ιουνίου 2007