Δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Διπλωματικό Σώμα στις 18 Ιανουαρίου 2007