Ο τουρισμός συνιστά τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Στόχος μας είναι η διευκόλυνση της ροής των επισκεπτών στη χώρα , διατηρώντας όμως υψηλά επίπεδα ασφάλειας, καθώς τα σύνορά μας αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.. Τα μέσα μας για να το επιτύχουμε είναι η αξιοποίηση κάθε όρου της Συνθήκης Schengen, στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης πολιτικής, η οποία κινείται σε τρεις άξονες:

Α. Ρυθμίζουμε «τα του οίκου μας». Αναδιαρθρώνουμε  και εξορθολογίζουμε  την ελληνική προξενική παρουσίας ανά τον κόσμο. Ενισχύουμε τις προξενικές  αρχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο όγκο εργασίας με επιπλέον προσωπικό (Μόσχα, Κίεβο, Βελιγράδι, Σμύρνη). Προχωρήσαμε στη μετεγκατάσταση προξενικών αρχών όπου κρίθηκε απαραίτητο (Μόσχα, Αγ. Πετρούπολη, Ουάσιγκτον) ενώ ιδρύσαμε νέες σε περιοχές με έντονο ελληνικό στοιχείο και σε αναδυόμενες τουριστικές αγορές [Τάμπα/Φλόριντα, Σαγκάη, Γκουανγκζού (Καντόνα), Μοναστήρι]. Στο πλαίσιο της πολιτικής θεωρήσεων και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών που έχουν δοθεί στις Προξενικές Αρχές μας, εφαρμόζονται πλέον τα εξής:
 
   α. Έκδοση των θεωρήσεων εντός, το πολύ, 72 ωρών. Ο χρόνος αυτός είναι από τους πλέον ανταγωνιστικούς μεταξύ των εταίρων μας και είναι απαραίτητος, προκειμένου να διενεργείται ο ενδελεχής προβλεπόμενος έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
   β. Χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης από την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας των αιτούντων, προκειμένου περί ταξιδιωτών καλής πίστης ή όταν μεσολαβούν εγκεκριμένα ταξιδιωτικά πρακτορεία.
   γ. Χρήση της δυνατότητας χορήγησης θεωρήσεων μακράς διάρκειας και πολλαπλών εισόδων σε καλής πίστης ταξιδιώτες (επιχειρηματίες, άτομα εγνωσμένου οικονομικού και κοινωνικού κύρους, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, κτλ), οι οποίοι πληρούν, βεβαίως, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με τα μέτρα αυτά έχουμε επιτύχει τη μείωση της ταλαιπωρίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων θεώρηση εισόδου και τη δραστική μείωση του φαινομένου με τις  «ουρές» έξω από τα Προξενεία μας.
   δ. Καθιέρωση τακτικών επαφών των επικεφαλής των προξενικών αρχών με φορείς της προξενικής τους περιφερείας για την προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, καθώς και την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων.
   ε. Θεσμοθέτηση δύο τουλάχιστον κατ’ έτος προξενικών συσκέψεων, υπό τη αιγίδα της οικείας Πρεσβείας για θέματα πολιτικής θεωρήσεων, με σκοπό το συντονισμό δράσης, την ανταλλαγή εμπειριών, την επίλυση δυσχερειών και προβλημάτων, επιδιώκοντας πάντα την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων.

Β. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΕΕ. Η Ελλάδα διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Ρωσία για τη συμφωνία διευκόλυνσης της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων και τη συμφωνία επανεισδοχής, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται εντός του α΄ εξαμήνου του 2007, αλλά και για τη μονογραφή παρόμοιας συμφωνίας με την Ουκρανία. Επιπλέον, η Ελλάδα διαφώνησε και στο τέλος καταψήφισε Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αναπροσαρμογή των διοικητικών τελών διεκπεραίωσης αιτήσεων θεωρήσεων από 35 σε 60 ευρώ, η οποία ελήφθη με τη διαδικασία της ειδικής πλειοψηφίας, αντίθετα με άλλες τουριστικές χώρες της Ε.Ε. που την υπερψήφισαν. Ωστόσο, με συστηματικές προσπάθειες πετύχαμε αφ’ ενός να αναβληθεί η εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης για την 1.1.2007, αντί για την 1.5.2006, όπως  ήταν η αρχική πρόταση και αφ’ ετέρου η σχετική Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. [Απόφαση 2006/440/ΕΚ της 1ης.06.06] να περιλαμβάνει προβλέψεις εξαιρέσεων και δυνατότητα καταβολής μειωμένου τέλους ή πλήρους απαλλαγής για μια σειρά περιπτώσεων.  Στην Απόφαση αυτή, κατόπιν επιμονής της Ελλάδος,  προβλέπεται επίσης η εξαίρεση από την αύξηση του τέλους θεωρήσεων, τουλάχιστον μέχρι 1.1.2008, των πολιτών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία & Π.Γ.Δ.Μ.), καθώς επίσης και της Μολδαβίας, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε εντολή στα τέλη του παρελθόντος έτους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών  με στόχο τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων.  Από την αύξηση του τέλους εξαιρούνται επίσης οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί πολίτες, καθώς οι χώρες τους έχουν κατλήξει ήδη σε συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων με την Ε.Ε. όπως προαναφέρθηκε.
 
Γ.  Αναλαμβάνουμε διπλωματικές πρωτοβουλίες προκειμένου να ανοίξουμε δρόμους πρόσβασης σε νέες αγορές, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα της Κινεζικής τουριστικής αγοράς.