Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2005

 “Η σημασία της συνέχισης χρηματοδότησης της πολιτικής της συνοχής είναι πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα μας προκειμένου να συνεχισθεί η σύγκλιση των περιφερειών της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη”, τόνισε ο Υφυπουργός Eξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης στη Ρίγα.

Ο κ. Βαληνάκης συμμετείχε στην άτυπη σύνοδο Υφυπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που διοργανώθηκε στην πρωτεύουσα της Λετονίας με αντικείμενο το ύψος των πόρων και τις δράσεις που θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2007-2013, επικεφαλής αντιπροσωπείας στην οποία συμμετείχαν ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κώστας Μουσουρούλης καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΞ.

Στη συνάντηση που είναι η τέταρτη στη σειρά (προηγήθηκαν συναντήσεις στη Βαρσοβία, την Αθήνα και την Λουμπλιάνα) δεκαεπτά από τα εικοσιπέντε κράτη μέλη της Ε.Ε. ανταλλάσσουν απόψεις και προσπαθούν να βρουν κοινές θέσεις και τρόπους για να στηρίξουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , οι οποίες αφορούν το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που έχει ιδιαίτερη σημασία  για την Ελλάδα. Υπογραμμίζεται ότι στις θέσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εκφράσει από την αρχή τις αντιρρήσεις τους ορισμένα ισχυρά κράτη μέλη και κυρίως οι χώρες που συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά.

΄Ηδη, ορισμένα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, την οποία η Ελλάδα με την Ισπανία και την Πορτογαλία ενεργά υποστήριξαν, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά μέσα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων όπου υπάρχει σύμπλευση στις παρεμβάσεις των κρατών-μελών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Ρίγα ήταν οι πόροι και οι δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη.