Υπηρεσία Ενημέρωσης

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2005

"Οργανώσαμε σήμερα στην Αθήνα μια συνάντηση με τους ομολόγους μου από 17 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανταλλάξουμε απόψεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τους πόρους που θα διατεθούν για την ανάπτυξη των περιφερειών της στην περίοδο 2007-2013. Πρόκειται δηλ. για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Εμείς, ως Ελλάδα, υποστηρίζουμε μαζί με πολλές άλλες χώρες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν αρκετοί πόροι για την ανάπτυξη όλων αυτών των περιοχών, δεδομένου ότι έχουμε 10 νέες  χώρες στην Ε.Ε. Η πίτα έγινε στην ουσία μικρότερη αλλά τα στόματα που πρέπει να θρέψουμε πολύ περισσότερα. Προσπάθεια μας είναι να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη γύρω από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες βρίσκουμε ισορροπημένες και ότι απαντούν στα μεγάλα προβλήματα που θέτει η διεύρυνση και η ανάγκη ανάπτυξης όλων των κρατών-μελών για τα επόμενα χρόνια".