Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε στις 14 Δεκεμβρίου 2007