Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στην  12η υπουργική συνάντηση ΕΕ-GCC στις 8 Μαΐου 2007