Αθήνα, 7 Απριλίου 2008

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Ηλία Πολατίδη ο Υφυπουργός Εξωτερικών είπε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του:

20060203.jpg[…] Υπάρχει ένας λόγος που με κάνει να δικαιολογώ την ευκολία με την οποία επαναλαμβάνετε στην ερώτησή σας τη γνωστή κριτική για τη δήθεν άκριτη και επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα συμμόρφωση της κυβερνήσεως με «τις εντολές» των ΗΠΑ κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής μας.

Και ο λόγος είναι ότι η ερώτηση υπογράφεται στις 14 Μαρτίου. Πριν δηλαδή τη Σύνοδο του Βουκουρεστίου όπου όλος ο ελληνικός λαός είδε πόσο απέχουν οι πολιτικές καταγγελίες που εξαπολύετε, από την πραγματικότητα. ΄Οπου όλος ο ελληνικός λαός είδε μια υπεύθυνη κυβέρνηση να ασκεί μία τεκμηριωμένη, αποτελεσματική και εθνικά υπερήφανη εξωτερική πολιτική.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη απάντηση στα όσα ισχυρίζεστε από την έμπρακτη στάση μας στο Βουκουρέστι και ελπίζω έστω και τώρα να προσαρμόσετε ανάλογα τη ρητορική σας.

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ

Κύριε συνάδελφε,

Υπάρχει ένας λόγος που με κάνει να δικαιολογώ την ευκολία με την οποία επαναλαμβάνετε στην ερώτησή σας τη γνωστή κριτική για τη δήθεν άκριτη και επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα συμμόρφωση της κυβερνήσεως με «τις εντολές» των ΗΠΑ κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής μας.

Και ο λόγος είναι ότι η ερώτηση υπογράφεται στις 14 Μαρτίου. Πριν δηλαδή τη Σύνοδο του Βουκουρεστίου όπου όλος ο ελληνικός λαός είδε πόσο απέχουν οι πολιτικές καταγγελίες που εξαπολύετε, από την πραγματικότητα. ΄Οπου όλος ο ελληνικός λαός είδε μια υπεύθυνη κυβέρνηση να ασκεί μία τεκμηριωμένη, αποτελεσματική και εθνικά υπερήφανη εξωτερική πολιτική.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη απάντηση στα όσα ισχυρίζεστε από την έμπρακτη στάση μας στο Βουκουρέστι και ελπίζω έστω και τώρα να προσαρμόσετε ανάλογα τη ρητορική σας.

Ο μόνος οδηγός μας κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής μας είναι η προάσπιση και προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων. Σταθερή πεποίθησή μας είναι ότι τα εθνικά συμφέροντα ταυτίζονται με την ευημερία και τη σταθερότητα στη γειτονιά μας. Ο ρόλος μας ως παλαιότερου κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, συνεπάγεται και σημαντική ευθύνη για το μέλλον της, με το οποίο βεβαίως συνδέεται και το δικό μας μέλλον. Και αυτό πράττουμε. Προάγουμε τη σταθερότητα και τον εξευρωπαϊσμό της περιοχής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να εκπληρώνονται.

 

Στο θέμα του Κοσόβου, θέση αρχής της Ελλάδας υπήρξε πάντοτε η υποστήριξη συμφωνημένων λύσεων και όχι η δημιουργία τετελεσμένων, η διασφάλιση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι οι καλύτερες λύσεις δεν προκύπτουν από μονομερείς ενέργειες, αλλά μέσα από αμοιβαία αποδεκτές ρυθμίσεις, με διάλογο και διαπραγμάτευση.

 

Ωστόσο, η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου είναι πλέον μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οφείλει να συνεχίσει να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια για την ειρήνη, τη σταθερότητα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό και συμμετέχει στην ευρωπαϊκή δύναμη EULEX, γεγονός που δεν συνδέεται με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Όσον αφορά στο ζήτημα της αναγνώρισης της νέας κατάστασης – όπως επανειλημμένα έχουμε δηλώσει – αυτό παραμένει κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους – μέλους της ΕΕ, το οποίο μπορεί να ασκήσει ανάλογα με τα εθνικά του συμφέροντα. Η Ελλάδα θα αποφασίσει, αφού εξετάσει, σε βάθος, όλες τις εξελίξεις, όλες τις διαστάσεις, όλες τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια. Και βεβαίως με αποκλειστικό γνώμονα τα εθνικά μας συμφέροντα.

Όσο δε για τη διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας μας στο Κόσοβο, στην οποία αναφέρεστε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα λειτουργεί εδώ και χρόνια και δεν ξεκίνησε τη λειτουργία του πρόσφατα.

Όσον αφορά στην ελληνική εθνική μειονότητα στη γειτονική Αλβανία, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί συστηματικά και εκ του σύνεγγυς τα θέματά της και διατηρεί άμεση και συνεχή επαφή και συνεργασία με τη μειονότητα, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ζωτικών θεμάτων που τους απασχολούν. Ενδιαφερόμαστε γι’ αυτούς σε ολόκληρη την Αλβανία και όχι μόνο στις αναγνωρισμένες από την Αλβανία ως μειονοτικές περιοχές.

Εξάλλου, τα ζητήματα της μειονότητας παρακολουθούνται βεβαίως και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής της γείτονος – την οποία και στηρίζουμε και έχουν τεθεί στην ημερήσια διάταξη των σχέσεων της ΕΕ με την Αλβανία. Η προσέγγιση της χώρας στις ευρωπαϊκές δομές σημαίνει και στενότερο έλεγχο από την Ε.Ε. για την εκπλήρωση των κριτηρίων όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. 

Με άλλα λόγια οι υποχρεώσεις αυτές συνιστούν κριτήριο για την ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής μας χώρας και βαρόμετρο των διμερών σχέσεών μας.

Κύριε συνάδελφε,

Σας διαβεβαιώνω, ότι η φροντίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών για την ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία είναι σταθερή, διαρκής και έμπρακτη, οι δε διμερείς σχέσεις μας με την Αλβανία αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής καλής γειτονίας και ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, στρατηγική που συνάδει πλήρως με την προαγωγή των εθνικών συμφερόντων μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Κύριε συνάδελφε,

Νομίζω ότι απάντησα επαρκώς στην πρωτολογία μου. 0 εξευρωπαϊσμός των Βαλκανίων, σημαίνει την υιοθέτηση από τις υποψήφιες χώρες των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, των κανόνων του ευρωπαϊκού πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για την εξασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. 

 

Ειδικά για την Αλβανία, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει, και επιτυγχάνει συστηματικά την καταγραφή και επισήμανση από πλευράς ΕΕ προς την Αλβανία όλων των συγκεριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα. Αυτό γίνεται γραπτώς στα διάφορα έγγραφα της ΕΕ που απευθύνονται προς την χώρα, όπως η Έκθεση Προόδου, η Εταιρική σχέση αλλά και τίθεται από την πλευρά της ΕΕ προς την Αλβανία σε κάθε σχετική συνάντηση. Και δεν τίθεται με γενικόλογες αναφορές, αλλά με επισήμανση των ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κάθε φορά. (Για παράδειγμα αναφέρω τόσο τα εκπαιδευτικά θέματα, όσον και το ζήτημα χρήσης της ελληνικής γλώσσας στις συναλλαγές με τις αρχές, τη χρήση τοπωνυμίων στις περιοχές που ζει η μειονότητα κλπ.)

 

Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι το Σύμφωνο Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφάλειας που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, στις 21 Μαρτίου 1996 (και που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχουν οικοδομηθεί οι πολύ καλές και διαρκώς αναπτυσσόμενες διμερείς σχέσεις μας,) προβλέπει ότι οι δύο χώρες «διακηρύσσουν την προσήλωσή τους στην αρχή του απαραβιάστου των υπαρχόντων, διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, σύμφωνα με την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και την Χάρτα των Παρισίων» και «διαδηλώνουν το σεβασμό τους προς τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ισότητας των δικαιωμάτων (…) και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων».

 

Λυπούμαι κύριε Συνάδελφε, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν έγινε αντιληπτό το μάθημα της Συνόδου του Βουκουρεστίου.

 

Ότι δηλ. τα μεγάλα λόγια, οι αφορισμοί, οι υπερβολές και οι πλειοδοσίες πατριωτισμού δεν χωρούν στην εξωτερική πολιτική και ιστορικά οδηγούν την πατρίδα σε δύσκολη θέση.

 

Ο πατριωτισμός δεν αποδεικνύεται με κορώνες, αλλά με το να αναλαμβάνει κανείς τις ευθύνες που απαιτούν οι περιστάσεις για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

 

Αυτό κάναμε στο Βουκουρέστι, αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.