Κύριε Πρόεδρε,

Επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας να διευθύνετε αυτή τη Συνάντηση προς το επιθυμητό από όλους θετικό αποτέλεσμα.
Η Κυβέρνηση μου υποστηρίζει πλήρως τη δήλωση στην οποία προέβη ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, εκ μέρους της Ε.Ε. και των κρατών μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας για να αναφερθώ συντόμως στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στη Συνθήκη CTBT.

Κύριε Πρόεδρε,
    
Η Ελλάδα ανήκει στις πρώτες χώρες που υπέγραψαν τη Συνθήκη CTBT, καθώς την υπέγραψε το 1996 και την επικύρωσε το 1999. Έκτοτε, προωθούμε σταθερά την υπογραφή της Συνθήκης και από άλλα κράτη, καθώς και τη θέση της σε ισχύ.
Οι προκλήσεις της διασποράς όπλων και οι νέες απειλές που ο Κόσμος αντιμετωπίζει σήμερα, καταδεικνύουν την ανάγκη ενδυνάμωσης του καθεστώτος Μη- Διασποράς. Θεωρούμε ότι η  CTBT είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές και αποτελεί απαραίτητο μέρος του παγκοσμίου καθεστώτος Μη-Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων και του Πυρηνικού Αφοπλισμού.
Μας ανησυχεί έντονα το γεγονός ότι στην 12η επέτειο της Συνθήκης και ενώ την έχουν επικυρώσει 144 κράτη, η θέση της σε ισχύ δυστυχώς εκκρεμεί.
Σε αυτό το πνεύμα, θα θέλαμε να προσθέσουμε τη φωνή μας σε αυτή της συντριπτικής πλειοψηφίας των εθνών και να καλέσουμε τα κράτη που δεν έχουν γίνει μέλη της Συνθήκης, να την υπογράψουν και επικυρώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Κύριε Πρόεδρε,

Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε την πρόοδο του Διεθνούς Συστήματος Παρακολούθησης. Αναμένουμε ότι αυτό το σύστημα θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων των κρατών με τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Συνθήκης CTBT.
Η Ελλάδα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της αξιοποίησης των επιστημονικών δεδομένων και της επιστημονικής γνώσης που προκύπτουν από τα συστήματα επαλήθευσης, προς όφελος μη στρατιωτικών χρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμούμε τη χρησιμότητα αυτών των στοιχείων στην προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών.

 Κύριε Πρόεδρε,

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η Συνάντηση θα επιτύχει να καταδείξει την αποφασιστικότητα όλων, όσοι δεσμευόμαστε στη Συνθήκη CTBT να προωθήσουμε τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης και τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επαλήθευσης.

Σας ευχαριστώ.