ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Wilfred Martens και διακεκριμένη ομάδα στελεχών του είχε συνεργασία ο τ. Υφυπουργός Εξωτερικών & Βουλευτής Δωδεκανήσου. Ο κ. Βαληνάκης μετείχε στη συνεδρίαση του Ε.Λ.Κ. για την εκπόνηση του νέου σχεδίου προτάσεων, στρατηγικού προσανατολισμού και αξόνων δράσης του Ε.Λ.Κ. με γνώμονα μια ολοκληρωμένη και πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Προοπτική. Συγκεκριμένα ο κ. Βαληνάκης διαπραγματεύθηκε τους τομείς , των εξωτερικών σχέσεων και της δράσης της Ε.Ε. στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές σύστημα, καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με στόχο τον βαθύτερο εκδημοκρατισμό τους προκειμένου να έρθουν εγγύτερα στους πολίτες. Οι εργασίες του Ε.Λ.Κ. θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, με τη συμμετοχή του τ. Υφυπουργού και ειδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων ενόψει των οικονομικών εξελίξεων και της ενσωμάτωσης του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας στη Λειτουργία της Ευρωζώνης.