ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ

Κύριε συνάδελφε,

Το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και ειδικά μάλιστα τα τελευταία χρόνια που παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των λαθρομεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ και η Ελλάδα, βέβαια που όπως γνωρίζετε, το μεγαλύτερο μέρος των συνόρων της είναι ταυτόχρονα και εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, δέχεται μεγάλο μέρος των παράνομων αυτών μεταναστευτικών πιέσεων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, προωθεί μεθοδικά και συστηματικά τις θέσεις μας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και οι προσπάθειες αυτές αφορούν, τόσο στην εναρμόνιση των γειτονικών μας χωρών, συγκεκριμένα μάλιστα της Τουρκίας με τις επιταγές της ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο, όσο και βεβαίως συνεπικουρώντας όπου αυτό είναι χρήσιμο, τα συναρμόδια Υπουργεία στην ενίσχυση των δικών μας δυνατοτήτων.

Ως προς την Τουρκία, η καλύτερη εκ μέρους της αστυνόμευση των εκτεταμένων όπως γνωρίζετε συνόρων της και μάλιστα, στην Ασία, καθώς και η πάταξη των κυκλωμάτων διαφθοράς των διακινητών θα συντελούσαν σημαντικά στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και προς τη χώρα μας. Όχι δηλαδή μόνο προς την γείτονα, αλλά και προς την δική μας χώρα και βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιέζουμε λοιπόν σταθερά την Τουρκία να συνεργαστεί καλύτερα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, τόσο διμερώς, όσο και εν όψει της ευρωπαϊκής της προοπτικής. Την ίδια ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβάλλουμε και στα αρμόδια όργανα της ΕΕ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Τουρκίας για τη σταδιακή εναρμόνιση της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το Εθνικό Πρόγραμμα της Τουρκίας για το 2008 στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής βοήθειας , το ΙΡΑ όπως λέμε της ΕΕ, που έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2008, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ένα πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Training of Boarding Police» -εκπαίδευση συνοριακής αστυνομίας- Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ύψους 1,1 εκατ. ευρώ και αφορά βοήθεια για την εναρμόνιση της αστυνόμευσης και διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Τουρκίας με το αντίστοιχο κοινοτικό κεκτημένο και τις κοινοτικές πρακτικές.

Είναι γνωστό ότι η Τουρκία είναι χώρα διέλευσης παράνομων μεταναστών που με προέλευση τα ασιατικά της σύνορα, κυρίως προσπαθούν διασχίζοντας το τουρκικό έδαφος να φθάνουν στα ελληνικά σύνορα. Η αποτελεσματική λοιπόν αστυνόμευση των συνόρων αυτών,  βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και πρακτικής είναι και προς το συμφέρον της ΕΕ και της Ελλάδας, όταν στοχεύει σε μια πιο δραστική αντιμετώπιση των παράνομών μεταναστευτικών ροών. Βέβαια αυτό δεν μας εμποδίζει να θέτουμε συστηματικά στα ευρωπαϊκά όργανα τα προβλήματα συνεργασίας που έχουμε με την Τουρκία στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης. Ως προς το σκέλος – γιατί αυτά αφορούν βεβαίως την Τουρκία- των δικών μας δυνατοτήτων υπάρχει και εδώ σταθερή βελτίωση των δικών μας δυνατοτήτων, τόσο με εθνικούς όσο και με κοινοτικούς πόρους. Και χαρακτηριστικά αναφέρω από του πόρους αυτούς του κοινοτικούς το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε. στο πλαίσιο του οποίου οι υπηρεσίες της χώρας μας προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε. με το ποσό των 147.8 εκατ. ευρώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Κύριε συνάδελφε,

Οι αγώνες μας για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι και συνεχείς και συστηματικοί. Γνωρίζω πολύ καλά ως Βουλευτής Δωδεκανήσου το συνεχές αυτό πρόβλημα γύρω από τα σύνορά μας και γνωρίζετε πολύ καλά τις επιτυχίες της ελληνικής πλευράς στη βοήθεια την οποία παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις εξωτερικές συνεχείς περιπολίες κατά μήκος των εξωτερικών μας συνόρων.

Σας παρέθεσα και στην πρώτη τοποθέτησή μου στοιχεία που πιστεύω ότι είναι σαφή και δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών. Να επαναλάβω προς αποφυγή παρεξηγήσεων,
ότι το τουρκικό πρόγραμμα των 3,7 δις ευρώ στο οποίο αναφερθήκατε είναι ένα εθνικό πρόγραμμα της γειτονικής χώρας και όχι βέβαια της Ε.Ε και αφορά στο συνολικό τρόπο διαχείρισης και αστυνόμευσης των εξωτερικών συνόρων της Τουρκίας και χρηματοδοτείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τουρκικούς πόρους . Η υποστήριξη της ΕΕ συνίσταται – και σημειώνω ότι οι σχετικές αποφάσεις της παίρνονται με ειδική πλειοψηφία- σε προγράμματα για την προσαρμογή της νομοθεσίας της , στο κοινοτικό κεκτημένο σε όλους τους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στον εκσυγχρονισμό των τελωνείων, στην υποδοχή και απέλαση προσφύγων, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και σε άλλους τομείς.

Υποστήριξη λοιπόν μπορεί να υπάρξει μόνον με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της νομικής,  θεσμικής και τεχνικής ικανότητας της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί  με τα κοινοτικά πρότυπα.  Στόχος είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, του λαθρεμπορίου, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας.

Στόχος μας είναι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Αυτό ελέγχουμε, αυτό αξιολογούμε. Γιατί η απαράδεκτη κατάσταση με την αυξανόμενη είσοδο παράνομων μεταναστών από τις τουρκικές ακτές πρέπει να σταματήσει. Όσα λοιπόν ισχυρίζεστε δεν έχουν βάση. Όσο δε για τη χώρα μας, επαναλαμβάνω, ότι από το  Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε. χρηματοδοτούνται δράσεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική εποπτεία των εξωτερικών συνόρων, από πλευράς ελέγχου αλλά και επιτήρησης.
 
Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας θα λάβει 147,8 εκ. ευρώ, τα οποία προστίθενται βεβαίως στους εθνικούς πόρους και τις γενικότερες προσπάθειες που καταβάλουμε τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.