Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2006

 

«Με την ένταξή της ως πλήρους μέλους στο Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, η Ελλάδα εντάσσεται σε ένα ακόμη δίκτυο πολιτιστικής αλλά και πολιτικής συνεργασίας, όχι μόνον σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην άμεση βαλκανική και μεσογειακή γειτονιά της». 

Με αυτά τα λόγια, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης, χαιρέτισε την αναβάθμιση της χώρας μας από συνδεδεμένο σε πλήρες μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, κατά την παρέμβασή του στην Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού που πραγματοποιείται στη ρουμανική πρωτεύουσα.

Ο κ. Βαληνάκης αφού τόνισε το σημαντικό αυτό ορόσημο για την Ελλάδα, επεσήμανε ότι «εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών και είναι σε θέση να εργαστεί αποτελεσματικά για την προσέγγιση των λαών μέσω της αμοιβαίας κατανόησής τους».

 Όπως υποστήριξε «αναδεικνύοντας την πλήρη πολιτική διάσταση της Γαλλοφωνίας, θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε καλύτερα τις κοινές μας αξίες», αναφερόμενος στην προάσπιση της δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συνιστούν θεμελιώδεις στόχους των 53 πλήρων και συνδεδεμένων κρατών-μελών του Οργανισμού. 

Ο Υφυπουργός εξήγησε ότι «η ανάπτυξη, η ειρήνη, η ασφάλεια και η δημοκρατία, είναι αξίες αλληλοεξαρτώμενες και η μία ενισχύει την άλλη. Θεωρούμε», είπε χαρακτηριστικά, «πως η εμβάθυνση της πολυμερούς συνεργασίας των γαλλόφωνων χωρών, θα ευνοήσει  την επιδίωξη των κοινών στόχων».

Ειδικότερα αναφερόμενος στη βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι βασική επιδίωξη των σύγχρονων κοινωνιών, ο κ. Βαληνάκης τόνισε ότι «στην Ελλάδα πέρα από το σεβασμό του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτή χωρίς τον πλήρη σεβασμό και την προώθηση της πολιτισμικής και γλωσσολογικής ποικιλομορφίας» των χωρών. Άλλωστε, όπως είπε, «η πρόληψη, η διαχείριση και η διευθέτηση των συγκρούσεων, που είναι θεμελιώδεις για την προάσπιση της  ειρήνης και της ασφάλειας, δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν μέσα σε ένα κλίμα που δεν θα επέτρεπε την αλληλοκατανόηση και την διαλλακτικότητα »