Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006

«Η Ευρω-ατλαντική προοπτική όλων των βαλκανικών χωρών, έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί ως καταλύτης για αμοιβαία αποδεκτές διευθετήσεις των ζητημάτων της περιοχής. Ο δρόμος προς την ένταξή τους αποτελεί την κινητήριο δύναμη για τη δημοκρατία, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις μεταρρυθμίσεις σε κάθε χώρα» τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης μιλώντας κατά την τελετή λήξης της 52ης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ατλαντικού Συμφώνου που διοργάνωσε στην Αθήνα η Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία, με θέμα «Οι προκλήσεις του ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα».  

Ο κ. Βαληνάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα οφέλη των βαλκανικών χωρών από την ένταξή τους στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, αλλά επεσήμανε ότι η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια που θέτει το ΝΑΤΟ στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, «είναι θεμελιώδης ώστε  η κοινή γνώμη και τα κοινοβούλιά μας, που θα κληθούν να επικυρώσουν τις Συνθήκες Προσχώρησης, να πεισθούν για την αναγκαιότητα αλλά και την προστιθέμενη αξία των νέων προσχωρήσεων».