Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008

Στη σημασία της στενότερης συνεργασίας των λαών της Μεσογείου αναφέρθηκε, μιλώντας στην 4η Ολομέλεια της Ευρώ-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κ. Γιάννη Βαληνάκης. Μεταξύ άλλων ο κος Βαληνάκης είπε ότι η χώρα μας:

thumb20080328.jpg[…] αποδίδει πάντα ξεχωριστή σημασία στην περιοχή της Μεσογείου καθώς συνιστά την ευρύτερη γειτονιά μας και με τους λαούς της μας συνδέουν μακραίωνοι δεσμοί φιλίας και στενής συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.                                    

 28 Μαρτίου 2008


Κύριε Πρωθυπουργέ
Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων
Κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κύριοι Πρόεδροι και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων
Κύριε Επίτροπε
Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω κι εγώ στις εργασίες της 4ης Ολομέλειας της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Η Ελλάδα αποδίδει πάντα ξεχωριστή σημασία στην περιοχή της Μεσογείου καθώς συνιστά την ευρύτερη γειτονιά μας και με τους λαούς της μας συνδέουν μακραίωνοι δεσμοί φιλίας και στενής συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.  Είναι έντονο λοιπόν το ενδιαφέρον μας και με αυτό το θετικό πνεύμα προσεγγίζουμε τη σημερινή ολομέλεια.

Η Εταιρική Σχέση, που έχουμε εγκαθιδρύσει από το 1995 ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες της Μεσογείου έχει διαγράψει μια ουσιαστική πορεία. H διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου, η ενδυνάμωση των οικονομικών μας σχέσεων, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών και η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης, με απώτερο στόχο την κοινωνική ανάπτυξη στην περιοχή, έχουν πλέον δημιουργήσει ένα πολύτιμο κεκτημένο στην ισότιμη συνεργασία μεταξύ των εταίρων της Διαδικασίας της Βαρκελώνης.

Μια συνεργασία που δεν εξαντλείται και δεν πρέπει να εξαντλείται στα όποια θεσμικά προσδιορισμένα όρια, αλλά να διευρύνεται συνεχώς στη βάση μιας ισχυρής βούλησης για την προώθηση κοινών αναπτυξιακών στρατηγικών, οι οποίες να απαντούν ολοκληρωμένα στις αναγκές των χωρών της Μεσογείου.

Η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία εισέρχεται πλέον σε μία κρίσιμη νέα φάση, όπου όλες και όλοι προσδοκούμε να δούμε σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη Σύνοδο της Βαρκελώνης. Δηλαδή, στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιφερειακής διάστασης μιας ολοκληρωμένης συνεργασίας μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Μεσογείου βασισμένης και στην προσανατολισμένη σε απτά αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Σε μία τέτοια προσπάθεια, σε μια τέτοια στόχευση, ο ρόλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης είναι πολύ σημαντικός. Δεν είναι απλώς ένα πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, αλλά ένας χώρος ουσιαστικής συνάντησης ταυτοτήτων, κοσμοθεωρήσεων και πολιτικών προτεραιοτήτων.

Όπως γνωρίζετε, η χώρα μας ήταν από την αρχή υπέρ της δημιουργίας ενός κοινοβουλευτικού οργάνου στη Διαδικασία της Βαρκελώνης, που θα αποτελούσε δίαυλο επικοινωνίας και προσέγγισης των λαών μας μέσω των κοινοβουλευτικών τους αντιπροσώπων. Μάλιστα, η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά στη λήψη της σχετικής απόφασης κατά τη διάρκεια της Ε/Μ Διάσκεψης Υπουργών Εξωτερικών στην Κρήτη (Μάιος 2003). Αναγνωρίζουμε το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει η Ευρω-μεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση τόσο στη θεσμοποίηση της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας, όσο και στην προσέγγιση των Κοινοβουλίων των χωρών μας.

Έχει πλέον αποκτήσει μια κατεξοχήν πολιτική διάσταση, ενώ η παρουσία της γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή. Μέσα από τον πλουραλισμό και την αντιπροσωπευτικότητά της συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μια νέα γεωγραφία στη Μεσόγειο. Μια γεωγραφία ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας. Να καταστήσουμε με σταθερά βήματα τη Μεσόγειο μια πραγματικά κοινή θάλασσα –μία θάλασσα που δεν μας χωρίζει αλλά μας ενώνει με γέφυρες διαλόγου, αλληλοκατανόησης και δημιουργίας κοινών προοπτικών.

Κυρίες και κύριοι,

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνω και μία σύντομη αναφορά στο κεντρικό θέμα, που έχει θέσει η Σύνοδος των Αθηνών, δηλαδή στους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Το ίδιο το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η Ευρω-μεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα των θεμάτων της περιοχής, αφουγκράζεται τις προκλήσεις των καιρών και διαδραματίζει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στην ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης στρατηγικών ζητημάτων, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόσφατο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άλλωστε, αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος των Συμπερασμάτων του στο κεφάλαιο της Ενέργειας και των Κλιματικών αλλαγών.

Παράλληλα, η Ευρω-Μεσογειακή Ενεργειακή Συνεργασία, που αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία και που υιοθετήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Λεμεσό της Κύπρου κατά την 5η Ευρω-Μεσογειακή Διάσκεψη Υπουργών Ενέργειας, με τη νέα σχετική Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης 2008-2013, ανοίγουν το δρόμο για την επιτάχυνση της εναρμόνισης των ενεργειακών αγορών και των θεσμικών πλαισίων, που θα επιτρέψουν τη σταδιακή δημιουργία ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Ευρω-μεσογειακή περιοχή.

Με την ίδια Διακήρυξη, επίσης, προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη και η αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο θέμα της εξέλιξης της Διαδικασίας της Βαρκελώνης στη βάση της πρότασης για μια Ένωση για τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα συμφωνεί με την ιδέα, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη Δήλωση των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και σε αυτό το πνεύμα, υποδεχόμαστε θετικά την πρόταση για την ενίσχυση της μεσογειακής διάστασης της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας με την ισότιμη συνεισφορά των εταίρων και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά η διάσταση αυτή είναι η αρχή της Συνιδιοκτησίας, αρχή που διαπνέει τη Διαδικασία της Βαρκελώνης. Άλλωστε, η Διαδικασία θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον πυρήνα των σχέσεων μας.

Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία στον πολιτισμό, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 2008 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό και Ευρω-Μεσογειακό Έτος για το Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών και σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας αισθάνεται ιδιαίτερη την τιμή, που θα φιλοξενήσει τον προσεχή Μάιο την 3η σύνοδο Υπουργών Πολιτισμού, με κύριο θέμα τον Διαπολιτισμικό Διάλογο.

Η αξία του διαλόγου στην αλληλοκατανόηση και την προσέγγιση των λαών είναι, πιστεύω, αδιαμφισβήτητη. Είναι ανάγκη, όμως, πολύ περισσότερο από εργαλείο ο διάλογος, και ειδικότερα ο Διαπολιτισμικός, να αποτελέσει συγκεκριμένη πολιτική επιλογή για την προώθηση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Ως προς τον τομέα της Παιδείας, η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαπανεπιστημιακή συνεργασία και στα Προγράμματα ανταλλαγής νέων και φοιτητών. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι ένα Μεσογειακό Πρόγραμμα Erasmus, γίνεται πλέον αναγκαιότητα. Υποστηρίζουμε, επίσης, τη δημιουργία ενός Ευρω-μεσογειακού Πανεπιστημιακού θεσμού, που θα λειτουργεί ως δίκτυο υπαρχόντων Πανεπιστημίων με περιφερειακούς πόλους και θα έχει στόχο τη συνεργασία για την αναβάθμιση της έρευνας και της τεχνολογίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας, τα αποτελέσματα των οποίων, είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας.

H  Ελλάδα  αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της  συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου. Επιθυμούμε να είμαστε όχι απλώς παρόντες αλλά μεταξύ των πρωταγωνιστών. Όπως η ΝΑ Ευρώπη, έτσι και η Μεσόγειος αποτελεί φυσικό χώρο δράσης για την ελληνική παρουσία.

Με αυτή τη δέσμευση συντονίζουμε τα βήματά μας στους κοινούς δρόμους που ανοίγονται μπροστά μας. Αυτό άλλωστε είναι και το κλειδί για την σταθερότητα, την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Σας ευχαριστώ