Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη Βαληνάκη για την Υπογραφή της Συμφωνίας για την Δημιουργία «Θεματικού Πόλου του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου στην Ανατολική Μεσόγειο»

Ρόδος, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας απευθύνω τους πιο θερμούς μου χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια μου για την υπογραφή της συμφωνίας για τη δημιουργία Θεματικού Πόλου του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώς, ανειλλημμένες υποχρεώσεις με αναγκάζουν να μην είμαι μαζί σας και να μοιραστώ μια πραγματικά ιστορική στιγμή για την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και για το λιθαράκι που σήμερα βάζουμε στην ανάπτυξη νέων προοπτικών για την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα υποστήριξε από την αρχή την πρόταση δημιουργίας του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου στη λογική ενός δικτύου συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Αυτή η υποστήριξη σήμερα αποκτά σάρκα και οστά εντασσόμενη σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Μεσόγειο με την ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών και πολυμερών δράσεων σε κρίσιμα πεδία, όπως η εκπαίδευση και η έρευνα Για την Ελλάδα, η Μεσόγειος αποτελεί σταθερά στρατηγική προτεραιότητα. Με τους λαούς της περιοχής μας συνδέουν μακραίωνοι δεσμοί φιλίας και στενής συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Είμαστε σταθεροί υποστηρικτές κάθε συνεργασίας η οποία έχει στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την ειρήνη και την ασφάλεια. Ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε πεδίο πολιτικής, η συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα υπόσχεται αναπτυξιακές προοπτικές και ευκαιρίες, ενώ από την φύση της μπορεί να δημιουργεί κοινότητες που τις συνδέουν κοινές ανησυχίες και οράματα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και όλους όσους εργάστηκαν με επιμονή και αφοσίωση για αυτή την μεγάλη επιτυχία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών – και εγώ προσωπικά – θα συνεχίσει να συμπαρίσταται, και να στηρίζει την προσπάθειά σας.