Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουμε μια σειρά πρωτοβουλιών και υλοποιούμε πολιτικές που φέρνουν θέματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Η δημιουργία του κατάλληλου πολιτικού και θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την βελτίωση των όρων ασφάλειας των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών βρίσκεται στην αιχμή της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

Ευρωμεσογειακή συνεργασία

Για τη χώρα μας, η λεκάνη της Μεσογείου δεν είναι απλά το άμεσο γεωγραφικό της περιβάλλον. Είναι μία περιοχή άμεσης προτεραιότητας. Είναι ένας κοινός χώρος δραστηριοποίησης και ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και πολύπλευρων συνεργασιών. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική.

Η διαδικασία της Βαρκελώνης συνιστά το πλαίσιο που θα επιτρέψει την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Στη Διάσκεψη της Βαρκελώνης το 2005 θέσαμε τις βάσεις της νέας Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας πάνω στους ακόλουθους άξονες:

α) Πολιτική συνεργασία με στόχο τη μετατροπή της μεσογειακής λεκάνης σε χώρο ειρήνης και σταθερότητας με ιδιαίτερη αναφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου, τις σχέσεις καλής γειτονίας κ.λ.π.
β) Οικονομική συνεργασία με στόχο τη δημιουργία Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ως το 2010, με έμφαση στα αγροτικά και τα βιομηχανικά προϊόντα.
γ) Κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία, με στόχο την επικοινωνία σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, ανάμεσα στα άλλα, θέματα περιβάλλοντος, υγείας, μεταφορών, εργασίας, τουρισμού, μετανάστευσης κ.λ.π.

Για εμάς, οι τρεις αυτοί τομείς συνεργασίας δεν είναι και δεν μπορούν να είναι αυτόνομοι. Πρόκειται στην ουσία για «συγκοινωνούντα δοχεία» πολιτικής, καθώς η ευημερία δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς την ειρήνη και τη σταθερότητα και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προσέγγιση των κοινωνιών και το διάλογο των πολιτισμών.

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Gunter Gloser και τον Επίτροπο Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων κ. Joe Borg από την Κοινή Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Θάλασσα

Νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Θάλασσα:

Πρόκειται για την προσπάθεια υιοθέτησης μιας συνολικής θεώρησης των πολιτικών που σχετίζονται με το θαλάσσιο χώρο και αφορούν: την οικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την έρευνα και την καινοτομία. Η πρώτη προσέγγιση της Επιτροπής, αποτυπώνεται στην Πράσινη Βίβλο, η οποία επιχειρεί να συνδυάσει επιμέρους πολιτικές και να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών, ώστε να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και να διασφαλιστεί η συνέργια των υφιστάμενων και των νέων δράσεων.

Η νέα αντίληψη για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τη θάλασσα βρίσκεται στην καρδιά του ελληνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα μια χώρα με ισχυρή ναυτιλία, δυναμικό τουριστικό κλάδο, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον είναι αυτή τη στιγμή στην πρωτοπορία της διαμόρφωσης της συγκεκριμένης πολιτικής. Μετά από ελληνική πρωτοβουλία διοργανώθηκε διάσκεψη Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Ρόδο στις 19-20 Απριλίου 2007 με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Αλιείας και Θαλασσίων Υποθέσεων κ. Borg.
Στη σύνοδο της Ρόδου συζητήθηκαν σημαντικές διαστάσεις της Πράσινης Βίβλου: τα εργαλεία πολιτικής που θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ασφάλεια των παράκτιων περιοχών. Η ελληνική πλευρά έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της που αφορούν μεταξύ άλλων στον τομέα της ναυτιλίας και του περιβάλλοντος και στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής για την ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων της Ένωσης. Η χώρα μας έθεσε επίσης το ζήτημα της στήριξης των απομακρυσμένων περιοχών, που δέχονται περισσότερες πιέσεις από άλλες περιοχές (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προστασία από παράνομες δραστηριότητες, μείωση του πληθυσμού λόγω έλλειψης επαρκών θέσεων εργασίας κλπ).

Μετανάστευση-προστασία θαλασσίων συνόρων

Με τον Γερμανό Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Gunter Gloser, στην υπουργική Σύνοδο Ε.Ε. - Αφρικής για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη.

Προάγουμε τη συστηματική συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας. Η χώρα μας συμμετέχει σε όλα τα διεθνή fora για θέματα αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και κυρίως για τη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων της ΕΕ. Τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ελλάδας αποτελούν μέρος από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ καταδεικνύοντας και την ύψιστη σημασία του ελέγχου τους. Στόχος μας είναι η δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, όπως πρότεινε ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής προς τον Ισπανό ομόλογό του κ. Zapatero ήδη από τον Ιούνιο του 2004.
Πρώτες ενέργειες για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι ενίσχυση και εντατικοποίηση της συνεργασίας επί μεταναστευτικών θεμάτων μεταξύ Μεσογειακών κρατών-μελών και σε επιχειρησιακό επίπεδο σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των θαλάσσιων συνόρων υπό την αιγίδα της FRONTEX (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξ. σύνορα των Κ-Μ της ΕΕ). Πρόκειται για την προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου κοινών θαλασσίων περιπολιών των κρατών-μελών (Mediterranean Coastal Patrols Network) με στόχο την ενισχυμένη κοινοτική συνεργασία και τη μελλοντική μετεξέλιξή τους σε Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, όπως επιδιώκουμε από ελληνικής πλευράς.